Vyhledávání

Přístup do ZOO Svatý Kopeček

01.03.2011 09:16

Vyjádření hlavního rozhodčího ke zveřejněnému zakázanému prostoru:

Prostor ZOO na Sv. Kopečku není závodním ani zakázaným prostorem, je tudíž prostorem volně přístupným, kde mohou účastníci sportovní akce vstupovat bez omezení - viz. pravidla MTBO bod. 11.3. (s platnou vstupenkou - viz pravidla ZOO :)